Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Elektronická komunikácia

 

Na základe Smernice o pravidlách správy a používania elektronickej pošty UCM (Vnútorný predpis 6/2021) sú študenti povinní používať k elektronickej komunikácii s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami výhradne pridelený študentský e-mailový účet UCM. Konto sa vám vytvára do 3 dní od riadneho zapísania sa do štúdia.

 

Každý študent má email priezvisko#@ucm.sk – napr. novak1@ucm.sk, cez ktorý prebieha všetka univerzitná komunikácia (dekanát, študijné, vyučujúci, atď.). Konkrétna podoba študentovho emailu je v AISe v sekcii Osobné údaje. E-mailové adresy budú platné od 01.09.2021. Odporúčame vám pravidelne si skontrolovať emaily.

 

  • - webový prístup k pošte (webmail): https://outlook.office.com/owa/ucm.sk/
  • - prihlasovacie údaje: IDO(zav.)ucm.sk (napr. 2998569@ucm.sk), (IDO - vaše osobné číslo ID), heslo: rodné číslo bez lomky 
  • - presmerovanie emailu na inú adresu je zablokované
  • - na správy odoslané z inej ako @ucm.sk adresy nebudú zamestnanci reagovať
  • - IMAP prístup k pošte: nie je povolený
  • - POP3 prístup k pošte: nie je povolený
  • - podporovaná aplikácia pre prístup k pošte: Outlook 2016 a vyšší resp. mobilná Android/iOS Outlook appka., oporúčame používať Outlook 365
  • - pri prihlásení z IP adries mimo SR a ČR je vyžadované overenie SMS kódom

 

Office 365

Po dobu štúdia má každý študent k dispozícii služby Office 365 a OneNote

Office 365 sa dá nainštalovať na 5 zariadení

OneNote slúžiace na ukladanie dokumentov v cloude (teda na externom serveri, mimo vášho počítača) má kapacitu 5 TB

 

Viac informácií nájdete TU.

 

 

Dokumenty:

  Smernica

     Príloha 

 

 

 

 

 

 

14.09.2021