Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vydávanie diplomov

 

Vydávanie diplomov všetkým absolventom, ktorí si diplom neprevzali, vrátane absolventov rigorózneho konania, bude prebiehať v pracovných dňoch od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021 v čase od 8:30 do 11:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. v miestnosti S0.6 na prízemí vľavo v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

V utorok 28. 9. 2021 sa diplomy nevydávajú.

27.09.2021