Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

HERITAGE 2021 - Svedectvá kamenných múrov

 

 

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

HERITAGE 2021 - Svedectvá kamenných múrov,

ktorá sa uskutoční 9. decembra 2021 v priestoroch zámku Palace Art Hotel Pezinok.

 

 

V reakcii na pandemickú situáciu bude konferencia realizovaná hybridnou formou (osobná prítomnosť účastníkov a súbežne bude konferencia streamovaná prostredníctvom on-line webovej platformy). Odkaz na konferenciu bude zaslaný e-mailom účastníkovi po registrácii.

Nad konferenciou prevzal záštitu generálny riaditeľ Slovenského národného múzea – Mgr. Branislav Panis. Cieľom konferencie je medzinárodné zdieľanie inovatívnych teoretických a praktických poznatkov z oblasti manažmentu, strategického riadenia pamiatkových objektov, destinačného manažmentu, marketingovej komunikácie turistických atraktivít, historických a kulturologických aspektov múzeí a celkovo ekonomických, kultúrnych a organizačných aspektov oblasti heritage. Ďalším prínosom konferencie a rovnako významným cieľom je vybudovať epistemickú komunitu, v ktorej by sme mohli nadväzovať komunikačné väzby cez disciplinárne, geografické a kultúrne hranice.

Ako budúca výskumná sieť budeme definovaní najmä našim rozsahom pôsobnosti a záujmov a predpokladáme, že naše spoločné ciele nás budú motivovať vytvárať akčné stratégie ohraničené našimi spoločnými témami. Vytvoríme tak priestor pre nadväzovanie vedeckých kontaktov, diskusiu nad perspektívami ďalšej akademickej spolupráce a v neposlednom rade taktiež možnosť publikovať výsledky vlastných výskumov v zborníku z konferencie, ktorý bude následne zaslaný na indexáciu do medzinárodných databáz.

Súčasťou konferencie sú moderované diskusné panely, ktoré budú reflektovať jednotlivé témy konferencie. Zároveň  budú prezentované výsledky projektu VEGA 1/0720/19: Inovačné stratégie v regionálnej politike so zameraním na rozvoj kultúrnych inštitúcií.

 

Pre účasť na konferencii nie stanovený konferenčný poplatok. Registrovať sa je možné prostredníctvom online registračného formulára do 3. 12. 2021.

 

Konferenčné príspevky v anglickom jazyku, upravené podľa priložených propozícií, je možné zasielať do termínu 3. 12. 2021 na e-mail: martin.halmo@ucm.sk

Konferencia je finálnym výstupom projektu VEGA 1/0720/19: Inovačné stratégie v regionálnej politike so zameraním na rozvoj kultúrnych inštitúcií.

 

Dokumenty:

  Pozvánka

     Invitation

     Šablóna

     Registrácia

     Program

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2021