Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Obhajoby dizertačných prác

 

Vážení kolegovia,

dovoľte, aby sme vás informovali o konaní obhajob dizertačných prác.

V utorok 1. februára 2022 sa v miestnosti č. 203 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry verejnej politiky a verejnej správy FSV UCM  v študijnom programe verejná politika a verejná správa:

 

10.00 hod.:  JUDr. Ing. Jitka Mlynarčíková

NÁZOV TÉMY: Trestnoprávne aspekty daňových únikov

 

12.30 hod.:  PhDr. Zdenko Čambal

NÁZOV TÉMY: Európsky orientovaná komunálna politika ako predpoklad cezhraničnej spolupráce

 

14.30 hod.: PhDr. Kristína Melušová

NÁZOV TÉMY: Marketingové riadenie územia ako predpoklad regionálneho rozvoja  a budovania konkurencieschopnosti

 

 

 

 

 

24.01.2022