Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam - Letný semester

 

Milé študentky, milí študenti,

veríme, že sa vám v aktuálnom skúškovom období darí získavať pozitívne hodnotenia a úspešne zvládnete celý skúškový cyklus.

Radi by sme vás informovali, že v najbližších dňoch zasadne Krízový štáb UCM a na základe jeho odporúčaní vydáme stanovisko o forme štúdia a priebehu letného semestra.

 

S prianím pevného zdravia

Vaša FSV

 

 

 

 

 

26.01.2022