Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Letný semester - oznam

 

Milé študentky, milí študenti, 

vzhľadom na dynamickú pandemickú situáciu výučba v letnom semestri AR 2021/2022 začne dištančnou formou. Letný semester začína v pondelok 7. 2. 2022.

Trvanie dištančnej formy výučby sa bude priebežne vyhodnocovať podľa aktuálnej pandemickej situácie. Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke a na sociálnych sieťach.

Dištančná forma výučby bude prebiehať prostredníctvom  MS Teams podľa rozvrhov zverejnených  v systéme AIS.

 

Vaša FSV

 

 

 

 

 

 

01.02.2022