Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ 2022

 

Milé študentky, milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2021/2022 10.ročník konferencie ŠVOČ 2022 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je prezentovať svoje výskumné výsledky.

 

Fakultné kolo

Súťaž je realizovaná formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga – konzultanta, školiteľa. Témou ŠVOČ môže byť  téma diplomovej alebo bakalárskej práce, prípadne jej časť, alebo spracovanie realizovaného výskumu k záverečnej práci. V oboch kategóriách sa môžu prihlásiť aj riešiteľské skupiny (2 a viac osôb).

Doporučené témy v oblasti: Európska únia, NATO, OSN, Politické myslenie, Politické systémy, Demokracia, Nacionalizmus, Konzervativizmus, Idealizmus, Individualizmus, Kolektivizmus, Extrémizmus, Ľavicová politika, Sociálna politika, Volebné systémy, Parlamentné voľby, Komunálne voľby, Prezidentské voľby, Referendá, Kampaň, Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Politická komunikácia, Médiá a politika, Internetová komunikácia, Marketing, Manipulácia, Medzinárodná politika, Medzinárodné vzťahy, Bezpečnostné štúdie, Migračná politika, Multikulturalizmus, Globalizácia, Terorizmus, Bezpečnostná politika SR, Verejná správa v SR, Sociálna inklúzia, Sociálne služby a poradenstvo.

 

POZVÁNKA - Fakultné kolo

 

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 31.3.2022   

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 31.3.2022

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ NA FSV UCM : 12.4.2022

MEDZIFAKULTNÉ KOLO ŠVOČ – SPRESNÍME DODATOČNE

 

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)

 

Dokumenty:

  Prihláška
  Organizačné pokyny

  Pozvánka

 

 

 

 

 

 

09.02.2022