Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rektorské voľno – 21. 02. 2022

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, po prerokovaní v predsedníctve Akademického senátu UCM a v Kolégiu rektora UCM, udeľuje na deň 21. februára 2022 (pondelok) rektorské voľno s výnimkou praktickej výučby podľa pokynov dekanov fakúlt ako vyjadrenie podpory stanoviska Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) v súvislosti s prerokúvaním a schvaľovaním novely zákona o vysokých školách.

Viac → TU

17.02.2022