Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam - prezenčná / dištančná forma výučby

 

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujeme si vás informovať, že na základe rozhodnutia Krízového štábu UCM začala prezenčná forma výučby od 28.2.2022.

Prezenčná výučba na Fakulte sociálnych vied UCM začne od pondelka 14.3.2022. Týka sa študentov denného štúdia 1.Bc., 2.Bc. a 1. Mgr. všetkých študijných programov. Rozvrhy prezenčnej formy výučby nájdete v informačnom systéme AIS.

Pri prezenčnej forme výučby je potrebné vstupovať do priestorov fakulty s respirátorom a mať ho nasadený po celý čas.

Dištančná forma výučby pokračuje u študentov denného štúdia 3.Bc. a 2.Mgr. všetkých študijných programov. Rozvrhy dištančnej formy výučby prebiehajú podľa aktuálnych rozvrhov.

Výučba v externom štúdiu prebieha výlučne v sobotu dištančnou formou podľa aktuálnych rozvrhov.

 

Vaša FSV

 

 

 

 

 

 

04.03.2022