Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Podpora k vyhláseniu RVŠ SR

 

Akademický senát a vedenie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave podporujú Vyhlásenie Rady vysokých škôl SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovane poslancom NR SR a pozývajú akademickú a študentskú obec na zhromaždenie, ktoré sa uskutočni 22.3.2022 v čase od 9:00 - 9:30 pred budovou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na Bučianskej ulici.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. - predsednícka AS FSV UCM

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. - dekan FSV UCM

 

Dokumenty:

  Výzva

      Výhlásenie RVŠ SR

 

 

 

 

 

 

21.03.2022