Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Stáž v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky

 

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje XXV. ročník stáže pre študentov vysokých škôl. Organizačne zabezpečuje konanie stáže Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR.

Študenti budú vykonávať stáž na rôznych pracoviskách Kancelárie NR SR. Zoznam a popis činnosti pracovísk je uvedený na stránke nrsr.sk (https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457). Na uvedenej stránke sú zverejnené aj podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, a aj potrebné dokumenty, ktoré musí zaslať.

Stáž trvá od októbra 2022 do mája 2023. Pred nástupom na stáž absolvujú stážisti školenie, kde im bude predstavená činnosť NR SR a Kancelárie NR SR. Počas stáže budú môcť stážisti absolvovať aj sprievodné aktivity organizované Parlamentným inštitútom (diskusie s poslancami, simuláciu zasadnutia výboru NR SR, športový turnaj atď.).

 

Termín podávania je prihlášok je 15. máj 2022. Výberové konanie bude prebiehať 6. až 8. júna 2022, uchádzačom oznámime presný termín konania.

 

Uvedená ponuka bola zverejnená aj prostredníctvom sociálnych sietí Národnej rady Slovenskej republiky:

FB: https://www.facebook.com/nrsr.sk/posts/349690417199384  

IG: https://www.instagram.com/p/Cb90XRWqD5l/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2022