Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec

 

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

 

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

Inštitúcia: Barleti University Tirana, Albánsko

2 mobility – pedagóg

Odbor: politické vedy

Prihlásenie

Pedagóg posiela program mobility a motivačný list v anglickom jazyku.

Dokumenty je potrebné doručiť PhDr. Daliborovi Mikušovi, PhD. e-mailom na dalibor.mikus@ucm.sk

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 11.04.2022. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:

- relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu

- potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu

 

 

 

 

 

06.04.2022