Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Jarné hovory z Bučianskej

 

Milé študentky a študenti,

dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na aktivity organizované v rámci študentského týždňa Katedrou politických vied  s názvom Jarné hovory z Bučianskej, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25.-28.4.2022 v priestoroch Fakulty sociálnych vied. Súčasťou Jarných hovorov z Bučianskej sú prednášky zamerané na občiansku participáciu, politické dejiny stredoeurópskeho priestoru, fašizmus, dopady energetickej krízy, ale aj bezpečnosť. Zároveň sa celý týždeň zameriava na dezinformácie a výskum dezinformácií (Jarná škola metodológie). Zaujímavým bude premietanie filmu  NIC NEŽ LŽI a následná diskusia s režisérkou Wandou Adamík Hrycovou. Všetky uvedené podujatia sú prístupné pre všetkých študentov katedry, a to na základe prihlásenia sa na tento prihlasovací formulár: https://forms.office.com/r/iXckWr73mC

Študentský týždeň bude ukončený medzinárodnou konferenciou DiGi YOUTH, ktorej cieľom  je predstaviť verejnosti výstupy projektu a diskutovať o úlohe pedagógov a pracovníkov s mládežou pri riešení medzikultúrnych a integračných problémov mládeže ako aj o význame a dopade digitalizácie práce s mládežou.

Aktivity sú otvorené aj študentom iných katedier, ktorých veľmi radi privítame.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2022