Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Beseda s Mgr. Annou Ghannamovou

 

Dňa 2. mája 2022 v priestoroch Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave zorganizovala Katedra sociálnych služieb a poradenstva besedu s významnou odborníčkou v sociálnej oblasti s Mgr. Annou Ghannamovou, ktorá je predsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, zakladateľkou Hniezda záchrany, autorkou projektu Dobré srdce, predsedníčkou občianskeho združenia Náruč Senior & Junior a zároveň zakladateľkou občianskeho združenia Šanca pre nechcených. Besedy sa zúčastnili členovia katedry na čele s vedúcou Katedry sociálnych služieb a poradenstva doc. PhDr. Mgr. Oľgou Bočákovou, PhD., mim. prof., vedenie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. - dekan fakulty, PhDr. Edita Poórová, Ph.D. - prodekanka pre zahraničné vzťahy, PhDr. Michal Imrovič, PhD. - prodekan pre rozvoj a marketing a zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, študenti fakulty, ale aj zástupcovia mesta Trnava. Mgr. Anna Ghannamová svojimi poznatkami z praxe všetkých zúčastnených mimoriadne zaujala, čo bolo viditeľné aj mnohými položenými otázkami poslucháčov, preto katedra plánuje v blízkej budúcnosti zorganizovať podobnú besedu znova vzhľadom k významu prepájania teórie s praxou.

 

Fotogaléria

 

 

13.05.2022