Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štátne skúšky máj / jún 2022

 

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme vás informovali o priebehu a termínoch štátnych skúšok, ktoré sa budú konať v máji / júni 2022.

Štátne skúšky sa uskutočnia v termínoch:

 

Katedra verejnej správy 

6. - 8. jún 2022 (pondelok / utorok / streda)

Harmonogram

 

Katedra sociálnych služieb a poradenstva

30. - 31. mája 2022 (pondelok / utorok) 

Harmonogram

 

Katedra politických vied

30. máj 2022 (pondelok)  

Harmonogram

 

 

 

Priebeh štátnych skúšok na Fakulte sociálnych vied UCM  (máj / jún  2022)

1. Štátne záverečné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou za zvýšených hygienických podmienok.

2. Študent je povinný  priniesť v hrebeňovej väzbe zviazanú záverečnú prácu, ktorú v deň konania štátnych skúšok odovzdá tajomníkovi komisie

3. Študent, ktorý štátnu skúšku nevykoná, sa prihlasuje na najbližší termín štátnych skúšok.

 

 

05.06.2022