Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publicy 2022

 

Dovoľujeme si vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Publicy 2022 - Komunálne aregionálne voľby 2022, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2022, v priestoroch Fakulty sociálnch vied UCM Trnava, Bučianska 4/A, Trnava.

 

Organizačné pokyny:

Termín registrácie: do 30.06.2022 prostredníctvom on-line formulára tu.

Termín zaslania finálneho príspevku: do10.11.2022 na e-mailovú adresu: publicy2022@gmail.com

Uhradenie konferenčného poplatku 20eur (zborník, občerstvenie) do15.09.2022

ČÍSLO ÚČTU: SK8781800000007000071900

SWIFT: SPSRSKBA

VARIABILNÝ SYMBOL: 10112022

Konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu. Vybraní účastníci konferencie budú mať možnosť publikovať príspevok  v recenzovanom vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy and Public Administration (ERIHPLUS).

Kontaktná osoba: doc. PhDr. JánMachyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka

 

 

 

 

06.06.2022