Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam Katedry verejnej správy - komisionálne skúšky

 

Vážení študenti,

dnešným dňom t.j. 20.6.2022 sa končí skúškové obdobie na Katedre verejnej správy. Tí študenti, ktorí úspešne neabsolvovali skúšku z niektorého predmetu a spĺňajú podmienky pre vykonanie komisionálnej skúšky, majú možnosť si podať žiadosť o komisionálnu skúšku do piatku 24.6.2022 do 12:00 hod.

Žiadosť o komisionálnu skúšku doručte emailom na olga.molnarova@ucm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2022