Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štátne skúšky na Katedre verejnej správy - Júl 2022

 

 

Vážené študentky, vážení študenti,

oznamujeme vám, že štátne skúšky na Katedre verejnej správy sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:

 

6. júla 2022 (streda) – MEVS Mgr. – denná forma

7. júla 2022 (štvrtok) – VS Mgr. – denná forma a VS Bc. – denná a externá forma

8. júla 2022 (piatok) – VS Mgr. – externá forma, KMVV Bc. – denná forma, MEVS Bc. – denná a externá forma

 

Harmonogram

 

 

 

 

 

 

27.06.2022