Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Katedra verejnej správy - Prijímacie konanie PhD.

 

 

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,

dovoľujeme si vám oznámiť, že na Katedre verejnej správy prebieha do 24. augusta 2022 prijímacie konanie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme pre akademický rok 2022/2023.

Aktualizované témy dizertačných nájdete na tomto linku.

 

 

 

23.06.2022