Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Komplexná akreditácia

Na základe návrhu akreditačnej komisie naša fakulta obhájila v procese komplexnej akreditácie všetky aktuálne  realizované študijné programy a tiež získala súhlas na nový študijný program Manažment verejnej správy.  Naša univerzita je navrhnutá do kategórie univerzitných vysokých škôl.

 
21.07.2015