Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štátne magisterské skúšky október 2015

Štátne magisterské skúšky október 2015

Dovoľujeme si informovať študentov, ktorí neuspeli na štátnej magisterskej skúške v máji 2015 alebo sa štátnych magisterských skúšok v máji 2015 nezúčastnili, že termín ďalších štátnych magisterských skúšok bude od 26. októbra do 30. októbra 2015. Pre vykonanie štátnej magisterskej skúšky v októbri 2015 je potrebné:

- odovzdať vypracovanú a zviazanú diplomovú prácu do 1. októbra 2015 (vrátane vloženia do CRZP) na Sekretariáte katedier FSV UCM, miestnosť č. 327 a č. 406  - Bučianska ulica (platí pre študentov, ktorí dočasne alebo trvalo neobhájili diplomovú prácu),

- odovzdať vyplnenú prihlášku na štátnu magisterskú skúšku na Študijnom oddelení Fakulty sociálnych vied, miestnosť 106 - Nám. J. Herdu 2,

- prihlásiť sa na štátnu magisterskú skúšku v systéme AIS,

- uhradiť do 1. októbra 2015 poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (denné štúdium),

- uhradiť do 1. októbra 2015 školné (externé štúdium).

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok, nebude možné pristúpiť k štátnej magisterskej skúške v októbri 2015.

Zároveň akékoľvek otázky týkajúce sa štátnych magisterských skúšok v októbri 2015 adresujte na: fsv@ucm.sk

Ďakujeme za pochopenie.

17.09.2015