Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Informačný fakultný deň

Dovoľujeme si informovať študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia všetkých študijných programov (verejná správa, manažment verejnej správy, politológia, európske štúdiá, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe, manažment sociálnych služieb), že v utorok 6. októbra 2015 bude v priestoroch Auly UCM na Bučianskej ulici 4/A v Trnave od 9.00 – 15.00 hod. prebiehať namiesto výučby informačný fakultný deň, spojený so stretnutím akademických funkcionárov FSV UCM.

 

Zároveň budú v tento deň študenti 1. ročníkov bakalárskeho štúdia, prostredníctvom študijných koordinátorov, oboznámení s povinnými povinne voliteľnými predmetmi na AR 2015/2016, ktoré si zapíšu do výkazu o štúdiu.

Študenti sa v aule zhromaždia o 8.45 hod.

Účasť študentov 1. Bc. ročníka denného štúdia je povinná a žiaduca.

 

Od stredy 7. októbra 2015 bude výučba prebiehať podľa stanoveného rozvrhu štúdia.

02.10.2015