Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Začiatok výučby - kontaktné hodiny

Začiatok výučby pre 2., 3. ročník denného Bc. štúdia  1., 2. ročník denného Mgr. štúdia –  všetky študijné programy a skupiny

 

Dovoľujeme si informovať denných študentov 2., 3. ročníka Bc. štúdia a denných študentov 1., 2. ročníka Mgr. štúdia všetkých študijných programov a študijných skupín, že výučba v prvom týždni zimného semestra AR 2015/2016 začína nasledovne:

 • 2. ročník Bc. POLI – utorok (6. október 2015) o 12.40 hod., miestnosť BU 2 – Politická sociológia
 •  
 • 2. ročník Bc. VES – štvrtok (8. október 2015) 9.00 hod., miestnosť BU 4 – Voľby a volebné pravidlá
 •  
 • 2. ročník Bc. SOSL – utorok (6. október 2015) 9.00 hod., miestnosť JC 31Sociálna psychológia
 •  
 • 2. ročník Bc. MASS – utorok (6. október 2015) 9.00 hod., miestnosť JC 31Sociálna psychológia
 •  
 • 3. ročník Bc. POLI – streda (7. október 2015) 12.40 hod., miestnosť BU 4 – Teória medzinárodných
                                                                                                                                      vzťahov
 •  
 • 3. ročník Bc. EUST – utorok (6. október 2015) o 10.50 hod., miestnosť JC 35 – Political Transformation
                                                                                                                                             of Central Europe
 •  
 • 3. ročník Bc. VES – streda (7. október 2015) o 14.30 hod., miestnosť JD 11 – Správne právo
 •  
 • 3. ročník Bc. SOSL – streda (7. október 2015) o 12.40 hod., miestnosť JC 11 – Správne právo
 •  
 • 1. ročník Mgr. POLI – streda (7. október 2015) 9.00 hod., miestnosť BU 4 – Bezpečnostná politika
                                                                                                                                        a medzinárodné vzťahy
 •  
 • 1. ročník Mgr. EUST – streda (7. október 2015) 9.00 hod., miestnosť BU 4 – Bezpečnostná politika
                                                                                                                                         a medzinárodné vzťahy
 •  
 • 1. ročník Mgr. VES – piatok (9. október 2015) 9.55 hod., miestnosť JC 11 – Daňový systém
 •  
 • 1. ročník Mgr. SOSL – utorok (6. október 2015) 9.00 hod., miestnosť JB 13Voľnočasové aktivit
                                                                                                                                          (dobrovoľníctvo)
 •  
 • 2. ročník Mgr. POLI – utorok (6. október 2015) 9.00 hod., miestnosť BU 1 – Voľby a volebné systémy
 •  
 • 2. ročník Mgr. EUST – utorok (6. október 2015) o 12.40 hod., miestnosť JC 35 – Charakter a podoby
                                                                                                                                                europeizácie
 •  
 • 2. ročník Mgr. VES – streda (7. október 2015) o 9.00 hod., miestnosť BU 1 – Občiansky sektor
                                                                                                                                         a mládežnícka politika
 •  
 • 2. ročník Mgr. SOSL – utorok (6. október 2015) 9.00 hod., miestnosť BU 4 – Sociálna politika
                                                                                                                                           a politológia

 

Počas výučby vyššie uvedených predmetov, sa budú konať tzv. kontaktné hodiny, kde denní študenti 2., 3. ročníka Bc. štúdia a denní študenti 1., 2. ročníka Mgr. štúdia prostredníctvom študijných koordinátorov budú oboznámení s povinnými predmetmi na AR 2015/2016. Zároveň si na týchto kontaktných hodinách študenti zapíšu povinne voliteľné predmety na zimný a letný semester AR 2015/2016.

Po zápise povinných a povinne voliteľných predmetov na kontaktných hodinách, výučba pokračuje podľa stanoveného rozvrhu.

 

Taktiež si dovoľujeme upozorniť denných študentov 2., 3. ročníka Bc. štúdia a denných študentov 1., 2. ročníka Mgr. štúdia, že prvý týždeň zimného semestra AR 2015/2016 (6. október – 9. október 2015) nebude prebiehať výučba cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský), športových aktivít a Manažmentu voľnočasových aktivít.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na koordinátorov štúdia príslušných študijných programov, ktorých menný zoznam nájdete na:

http://www.fsvucm.sk/11_203_254/koordinatori-studia

 

Ďakujeme za porozumenie.

06.10.2015