Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Pozvánka na otvorenie akademického roka 2015/2016

Vážení študenti,

PhDr. Peter Horváth, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

a doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., predseda Akademického senátu FSV UCM

Vás pozývajú na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie nového akademického roka 2015/2016 na FSV UCM, ktoré sa uskutoční 05. októbra 2015 o 13,00 hod. v učebni BU 4 (2.posch.) na Bučianskej ulici.

POZVÁNKA

05.10.2015