Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Predmet Športové aktivity

Vážení študenti,

ktorí máte zapísaný predmet Športové aktivity, prosíme, aby ste si prostredníctvom elektronického  formulára (viď. nižšie) nahlásili jeden šport, ktorý budete absolvovať počas zimného semestra.

Za pochopenie ďakujeme

FUNKČNÝ TRÉNING TELOCVIČŇA JAMA UTOROK 14:30
http://form.jotformeu.com/form/42612789796371
BODY WORK TELOCVIČŇA JAMA UTOROK 9:00
http://form.jotformeu.com/form/42612917884362
VOLEJBAL TELOCVIČŇA JAMA UTOROK 10:50
http://form.jotformeu.com/form/42612884449362
BODY WORK TELOCVIČŇA JAMA UTOROK 14:30
http://form.jotformeu.com/form/42613186827358
FLORBAL TELOCVIČŇA JAMA UTOROK 9:00
http://form.jotformeu.com/form/42612991304351
ORGANIZAČNÝ TÍM ŠTVRTOK 12:40 JC 31
http://form.jotformeu.com/form/42613521537349

09.10.2015