Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Exkurzia do Viedne

Druhé kolo prihlásenia na exkurziu do Viedne

Centrum európskych štúdií FSV UCM v Trnave pozýva všetkých študentov na študijnú exkurziu do Viedne spojenú s návštevou dvoch medzinárodných organizácií - OSN a OBSE. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 11.-12. novembra 2015.

Súčasťou exkurzie bude prehliadka priestorov sídiel týchto organizácií, stretnutie so slovenskými diplomatmi pôsobiacimi pri Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, prítomnosť na zasadnutí Stálej rady OBSE, prednášky na témy súvisiace s činnosťou týchto organizácií, ale i možnosť pozrieť si Viedeň.
Cena exkurzie, ktorá zahŕňa dopravu do Viedne a späť, dopravu po Viedni, poplatok za exkurziu v OSN a ubytovanie na jednu noc v hosteli je 55,- EUR.
V prípade záujmu o exkurziu sa prihláste na adrese ces.fsv@ucm.sk najneskôr do 1. novembra 2015 (vrátane). Presný program a ďalšie informácie budú dodatočne zaslané prihláseným účastníkom.

Plagát

29.10.2015