Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020

 

 

Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020

V mene predsedu AS FSV UCM doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. Vám oznamujeme, že sa uskutočnia  voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM dňa 09. decembra 2015. Návrhy kandidátov, spolu s ich súhlasom na kandidatúru, je možné podávať prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A alebo osobne tajomníkovi AS FSV UCM PhDr. Jaroslavovi Mihálikovi, PhD. (Bučianska ul. 4/A, 2. posch. miestnosť č. 208) do 25. novembra 2015 do 15.00 hod.

Voľby sa týkajú voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020.

 

Nominačný list na kandidatúru pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM tu

Nominačný list na kandidatúru pre voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM  tu

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

20.11.2015