Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štátne magisterské a bakalárske skúšky - január 2016

Dovoľujeme si informovať študentov, ktorí neuspeli na riadnej, resp. opravnej štátnej magisterskej a bakalárskej skúške alebo sa riadnych štátnych magisterských a bakalárskych skúšok nezúčastnili, že termín ďalších štátnych magisterských a bakalárskych skúšok bude od 25. januára 2016 – 29. januára 2016.

Pre vykonanie štátnej magisterskej alebo bakalárskej skúšky v januári 2016 je potrebné:

- odovzdať do 1. decembra 2015 vypracovanú a zviazanú diplomovú alebo bakalársku prácu v 2 exemplároch v tvrdej väzbe (vrátane vloženia do CRZP), licenčné zmluvy (z každej 2 kópie), 1 CD s nahratou prácou, protokol originality, evidenciu konzultácií a  prihlášku na štátnu skúšku podpísanú školiteľom na Sekretariáte katedier FSV UCM, miestnosť č. 327 a č. 406   - Bučianska ulica (platí pre študentov, ktorí dočasne alebo trvalo neobhájili diplomovú alebo bakalársku prácu),

- odovzdať do 18. decembra 2015 index a vyplnenú prihlášku na štátnu magisterskú alebo bakalársku skúšku na Študijnom oddelení Fakulty sociálnych vied, miestnosť 106 - Nám. J. Herdu 2,

- prihlásiť sa do 18. decembra 2015 na štátnu magisterskú alebo bakalársku skúšku v systéme AIS,

- uhradiť do 31. decembra 2015 poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (denné štúdium),

- uhradiť do 31. decembra 2015 školné (externé štúdium).

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok, nebude možné pristúpiť k štátnej magisterskej alebo bakalárskej skúške v januári 2016.

Zároveň akékoľvek otázky týkajúce sa štátnych magisterských alebo bakalárskych skúšok v januári 2016 adresujte na: fsv@ucm.sk

Ďakujeme za pochopenie.

24.11.2015