Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti na funkciu dekana FSV UCM

 

 

KANDIDÁTI
NA DEKANA FSV UCM

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že na funkciu dekana FSV UCM vo voľbách dňa 09. decembra 2015 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Volebným poriadkom pre voľbu kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave kandidujú:

 

  1. doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

 

 

Trnava,  dňa 19. novembra  2015

 

 

 

                                                                                                 doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

19.11.2015