Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Informačný seminár Workspace Europe

Vážení študenti,

pozývame Vás na informačný seminár pre študentov so záujmom o Erasmus+ pracovnú stáž pre absolventov bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia, ktorý sa uskutoční dňa 24. novembra 2015 v miestnosti Z 0.3 o 14 00 hod. (dolná veľká zasadačka na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2, Trnava).

Seminár organizuje konzorcium Workspace Europe, ktoré zabezpečuje pre študentov UCM absolventské stáže. Pripomíname, že ide o stáž podľa vlastného výberu na základe dohody s pracovníkmi WORKSPACE.

Cieľom stretnutia je priblížiť študentom a budúcim absolventom možnosť využiť Erasmus+ pracovnú stáž a získať finančný príspevok.

20.11.2015