Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dekanské voľno 30. november 2015

Dovoľujeme si informovať študentov a zamestnancov FSV UCM, že pri príležitosti 4. výročia založenia Fakulty sociálnych vied UCM vTrnave, udeľuje dekan fakulty doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. v pondelok 30. novembra 2015 od 14:30 hod. dekanské voľno. V tento deň výučba do 14.30 hod. prebieha podľa riadneho rozvrhu.

29.11.2015