Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výberové konanie - PR manažér FSV

Dekan   Fakulty  sociálnych  vied  Univerzity  sv.   Cyrila   a    Metoda v Trnave  vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie  na  obsadenie   nasledovných funkčných   miest   na   Fakulte   sociálnych  vied  UCM v Trnave.

Výberové konanie (30.11.2015)

30.11.2015