Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Skúšobné obdobie - nadštandardná dĺžka štúdia

Dovoľujeme si informovať študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa opravných bakalárskych alebo magisterských štátnych skúšok v januári 2016 a nemajú absolvované povinné alebo povinne voliteľné predmety, aby v priebehu pondelka 30. novembra 2015utorka 1. decembra 2015, prípadne stredy 2. decembra 2015 kontaktovali prostredníctvom e-mailovej komunikácie jednotlivých pedagógov, a to za účelom vypísania termínu skúšok z jednotlivých neabsolvovaných predmetov. Zároveň kópiu e-mailu pre pedagóga adresujte na Sekretariát katedier FSV UCM:

 - PhDr. Oľga Molnárová (študijné programy POLI, EUST, SSaP)  - olga.molnarova@ucm.sk

 - Mgr. Simona Galfyová (študijné programy VES)  - simona.galfyova@ucm.sk

Skúšobné obdobie v nadštandardnej dĺžke štúdia pre januárové štátne skúšky trvá od 07.12.2015 do 18.12.2015.

Ďakujeme za porozumenie.

30.11.2015