Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti

AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2016-2020

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 vo voľbách dňa 09. decembra 2015 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Zásadami volieb do AS FSV UCM v Trnave kandidujú:

 

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FSV UCM:

 1. Bočáková Oľga, doc. PhDr. PhD.
 2. Brix Richard, PhDr.
 3. Dudžáková Angelika, PhDr. MPH
 4. Feranec Jakub, PhDr.
 5. Klavec Jozef, doc. PhDr. PhD.
 6. Kubíčková Darina, PhDr. PhD.
 7. Machyniak Ján, PhDr.
 8. Merica Marián, prof. PaedDr. PhD.
 9. Mura Ladislav, doc. PhDr. Ing. PhD.
 10. Osuská Jana, Ing.
 11. Švikruha Martin, PhDr.
 12. Varečková Ľubica, PaedDr.

 

Kandidáti do študentskej časti AS FSV UCM:

 1. Dupkala Ján, Bc.
 2. Meluš Matúš, Mgr.
 3. Šavolt Richard
 4. Štenko Pavol, Mgr.
 5. Tomášiková Andrea

 

Trnava,  dňa 2. decembra  2015

 

 

                                                                                                     doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

                                                                                                         predseda AS FSV UCM

08.12.2015