Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020

Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti

AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2016-2020

 

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

Akademický senát FSV UCM oznamuje, že voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 sa uskutočnia dňa 09. decembra 2015 v čase od 9:00 do 14:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. poschodie, vedľa informátora).

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
  predseda AS FSV UCM

08.12.2015