Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľba kandidáta na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020

Voľba kandidáta na funkciu dekana FSV UCM

na funkčné obdobie 2016-2020

 

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

Akademický senát FSV UCM oznamuje, že voľby kandidáta na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 sa uskutočnia dňa 09. decembra 2015  o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (2. poschodie, miestnosť č. 203).

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
  predseda AS FSV UCM

08.12.2015