Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied UCM

Akademický senát Fakulty sociálnych vied UCM


Voľby kandidáta na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie r. 2016 - 2020 sa uskutočnili na riadnom zasadnutí Akademického senátu FSV UCM dňa 09. decembra 2015 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti fakulty.
V predmetných voľbách bol v súlade s § 5 ods. 6 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana FSV UCM  za kandidáta na funkciu dekana  zvolený:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

 

V Trnave, 09. decembra 2015

10.12.2015