Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017

Vážení študenti,

dňa 25.1. 2016 (pondelok) o 10:00 hod.  sa v dolnej zasadacej miestnosti (vedľa BU4) uskutoční výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017. Do tohto termínu je potrebné doručiť prihlášku buď osobne Erasmus+ koordinátorovi Dr. Brixovi (kancelária č.328) alebo mailom na richard.brix@ucm.sk. Spolu s tým je potrebné poslať alebo priamo odovzdať aj výpis známok za doterajšie štúdium, motivačný list a životopis v anglickom jazyku. Na stránke FSV UCM v sekcii spolupráca, veda a výskum nájdete zoznam partnerských univerzít. Podmienkou vycestovania je aby študent v čase odchodu na Erasmus mobilitu mal absolvované všetky predmety.

Prihláška

24.01.2016