Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Deň otvorených dverí

DOD FSV 2016

Milý uchádzač,

dovoľujeme si Ťa pozvať na Deň otvorených dverí FSV UCM, ktorý sa bude konať v dňoch 26. – 27. januára 2016 o 9:00 hod. v Kongresovom centre FSV UCM na Pekárskej ulici 40/A v centre Trnavy (pri Univerzitnom parčíku).

Na DOD sa môžeš informovať nielen o študijných programoch, ktoré fakulta ponúka, ale aj o zahraničných študijných pobytoch Erasmus +, o aktivitách fakulty, o podmienkach prijatia a o čomkoľvek, čo Ťa zaujíma.

 

BENEFIT: Príď na DOD a neplatíš poplatok za prijímacie konanie

Benefit pre uchádzačov platí, pokiaľ sa zúčastnia na DOD v dňoch 26. a 27. januára 2016 a súčasne za dodržania lehoty podania prihlášky do 31. januára 2016.

 

Tešíme sa aj na Teba !

24.01.2016