Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Súťaž: Esej o multilingvizme - Many Languages, One World

Milí študenti,

zapojte sa do súťaže: Esej o multilingvizme - Many Languages, One World
Organizátor: UN Academic Impact, ELS Educational Services;
Zadanie: Napísať esej (max. 2000 slov) na tému: Úloha viacjazyčností v posilňovaní globálneho občianstva a porozumenia medzi kultúrami, v jednom zo 6 oficiálnych jazykov OSN (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabština, čínština)
Deadline: 31.marec 2016
Kto sa môže zúčastniť: študenti VŠ s odporúčaním pedagóga
Výhra: 60 vybraných študentov sa môže zúčastniť Globálneho Fóra mládeže (25.-31.júl 2016)
Viac informácií: http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld

22.01.2016