Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky výberoveho konania Erasmus+ na akademický rok 2016/2017

Milí študenti,

dovoľujeme si vám oznámiť výsledky výberoveho konania Erasmus+ na akademický rok 2016/2017.
Zároveň vás informujeme, že vzhľadom na dostatočné finančné prostriedky poskytnuté pre Erasmus +, s vysokou pravdepodobnosťou budú môcť na zahraničnú mobilitu vycestovať takmer všetci, ktorí sa zúčastnili výberového konania.

Výsledky

15.02.2016