Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam študijného oddelenia

Študijné oddelenie upozorňuje študentov,

že podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom roku štúdia (AR 2016/2017) v dennej a externej forme štúdia je získanie aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku (AR 2015/2016). V externej forme štúdia aspoň 30 kreditov v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky v bakalárskych študijných programoch a v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky v magisterských študijných programoch (§ 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM v Trnave).

Za pochopenie ďakujeme

22.02.2016