Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Hodnotenie pedagogického výkonu vyučujúceho

Vážení študenti,

vedenie Fakulty sociálnych vied UCM na základe snahy o zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a získavania spätnej väzby k pedagogickému výkonu zamestnancov si vás v tejto súvislosti dovoľuje požiadať o spoluprácu. Vyplňte, prosím, tento dotazník. Jeho vyplnenie je dobrovoľné a anonymné. Svoje odpovede zaznačte do príslušného políčka, prípadne vypíšte odpoveď do vyznačených riadkov podľa inštrukcie v otázke.
Pozývame vás vyplniť formulár HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO VÝKONU VYUČUJÚCEHO. Ak ho chcete vyplniť, navštívte:

https://docs.google.com/forms/d/1XJYV8udo7Y7z3r1Z8Cx5APsSbMV7rQNu0Oraezj4GtQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Vedenie FSV UCM v Trnave

10.03.2016