Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prieskum záujmu študentov o propagačné predmety FSV UCM v Trnave

Milí študenti,
vedenie fakulty pre vás pripravilo dotazník, týkajúci sa vášho záujmu o propagačné predmety FSV UCM. Prosíme, aby ste v nasledujúcom dotazníku vyznačili tie propagačné predmety, o ktoré by ste mali záujem, s možnosťou zakúpenia. Vyznačiť môžete aj viac možností.

Ďakujeme za spoluprácu !

Vedenie FSV UCM v Trnave

Dotazník

17.03.2016