Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Návšteva veľvyslankyne Vietnamskej socialistickej republiky

Dňa 30.3. 2016 o 11:00 Centrum európskych štúdií Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pripravilo pre študentov a verejnosť prednášku s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku, J.E. Mme. Ho Dac Minh Nguyet.

Samotnej prednáške predchádzalo spoločné stretnutie medzi zástupcami veľvyslanectva, rektorom UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., prorektorom UCM v Trnave a riaditeľom Centra európskych štúdií FSV UCM (ďalej iba Centrum) JUDr. Marcelom Vysockým, PhD. a s prodekankou pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a  externé  prostredie FSV UCM  PhDr. Máriou Igazovou, PhD. Rektor na záver rokovania odovzdal J.E. pamätnú medailu UCM za prínos v rozvoji vietnamsko-slovenských vzťahov.

Prítomným študentom sa prihovorila veľvyslankyňa s prednáškou na tému „Viet Nam 's development in the process of globalization and her relations with Slovakia".  J.E. objasnila študentom základné údaje o Vietname, reformách, ekonomickom raste, zahraničnej politike a spolupráce so Slovenskou republikou. Záverečná časť prednášky bola venovaná zodpovedaniu otázok položených študentami.

 

Fotogaléria

07.04.2016