Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ 2016

Pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. sa dňa 5.4.2016 uskutočnil 4. ročník  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Prodekanka pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť FSV UCM a predsedníčka komisie PhDr. Viera Žúborová, Ph.D.  otvorila konferenciu ŠVOČ, privítala prítomných členov komisie a 9 prihlásených študentov bakalárskeho a magisterského štúdia.

Zloženie komisie:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.

doc. RNDr. Jiří Ježek CSc.

PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D

 

Cieľom ŠVOČ je zapájať študentov do vedeckej a odbornej činnosti, umožniť im orientovať sa v najnovších poznatkoch, podporovať ďalšie vzdelávanie s možnosťou prezentovať svoje výsledky na verejnosti. Okrem 8 študentov našej fakulty sa konferencie ŠVOČ zúčastnil aj Tomáš Gašparík, študent UKF v Nitre.

 

Na základe posúdenia odbornej úrovne prác bolo komisiou určené nasledovné poradie:

1. Bc.Lopatková Martina, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2. Bc. Šimuneková Nikola, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

3. Kuna Matej, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 

Fotogaléria

08.04.2016