Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2015/2016

Prosíme všetkých študentov 3. roka bakalárskeho  a 2. roka magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení  dokladov o absolvovaní štúdia.

V prípade nezrovnalosti kontaktujte študijné oddelenie.

13.04.2016