Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Migration and it´s impact on V4 countries

V dňoch 20. – 21. apríla 2016 sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konal medzinárodný vedecký workshop a medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Migration and Its Impact on V4 Countries.“

Prvý – workshopový (pracovný) deň mal tri základné bloky. V prvom bloku bola otvorená diskusia súvisiaca so súčasnou utečeneckou krízou aj jej dopadmi v Maďarsku, Čechách, na Slovensku a v Poľsku. Dr. Lázslo Patyán a Dr. Fabián Gergély z Debrecínskej Univerzity poukázali na nedostatočnú dostupnosť relevantných štatistických údajov. Zaujímavé príklady v oblasti utečeneckých kapacít uviedli prof. Babka a dr. Nowicka z Univerity v Zielonej Góre. Otázkam ochrany ohrozených skupín a maloletých detí bez sprievodu sa venovala prof. Mačkinová, Dr. Kopinec, ktorý poukázal na nedávne zmeny v rámci migračných vĺn a bezpečnostnú otázku rozoberal Dr. Martin Riegl z Karlovej Univerzity v Prahe.

Druhý a tretí blok boli následne zamerané na zostavenie spoločných odporúčaní a zadanie spoločného výskumného subjektu a objektu. Samotné spoločné odporúčania majú 7 základných kategórií:

  1. Štatistické ukazovatele a relevantnosť dát
  2. Politika a azylová procedúra
  3. Prístup k vzdelávaniu
  4. Prístup k zdravotníckym službám
  5. Prístup k sociálnym službám
  6. Práca s verejnou mienkou a média
  7. Integrácia

Workshop bol uzatvorený konštatovaním, že integrácia migrantov musí byť komplexným programom pre všetkých (vrátane domáceho obyvateľstva), zahŕňajúc kultúru, jazyk, vzdelávanie, zdravie, komunitu, bývanie a pracovné možnosti. Takýto program chýba vo všetkých krajinách V4. Univerzity v Debrecíne, Zielonej Góre, Prahe a Trnave sú pripravené ponúknuť pomocnú ruku.

Druhý – konferenčný deň bol venovaný prezentáciám a diskusiám o výzvach, ktoré prináša migrácia do strednej Európy. Konferenciu otvorila a viedla pani profesorka Monika Mačkinová. Vo svojom príhovore upozornila na dôležitosť Všeobecnej deklarácie základných ľudských práv a slobôd, ako aj na základnú podstatu (esenciu) ľudskej rodiny. Následne pokračoval príhovorom rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., ktorý vyzdvihol pôsobenie univerzity na vedeckom poli ako aj dôležitosť migrácie pre ľudstvo. Významným hosťom bola jeho excelencia Veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku pán Sani Dermaku. Po jeho príhovore nasledovali príhovory zástupkyne Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny na Slovensku pani Matey Bucalo a ďalších zástupcov Fakulty sociálnych vied UCM. Program konferencie pokračoval  predstavením odporúčaní 4 univerzít, a prácou v troch paneloch, v ktorých účastníci konferencie zo Slovenska, Maďarska, Česka, Poľska, Srbska a Ukrajiny prezentovali a diskutovali o príkladoch dobrej praxe. Naše poďakovanie taktiež patrí zástupcom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ich príspevku o Fondoch pre oblasť vnútorných záležitostí 2014-2020.

Na záver dovoľte vyjadriť poďakovanie všetkým prezentujúcim ako aj účastníkom workshopu a konferencie za podnetné príspevky týkajúce sa migrácie, azylovej a integračnej politiky, zdravia, vzdelávania, médií, sociálnych služieb a bezpečnosti ako aj za spoločné odporúčania, pripravené počas workshopu v spolupráci so zahraničnými partnermi. Naše poďakovanie patrí partnerským univerzitám ako aj Medzinárodnému Vyšehradskému fondu, vďaka ktorého finančnej ako aj profesionálnej podpore by nebolo možné náš projekt uskutočniť.

 

Fotogaléria

02.05.2016