Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Electoral Engineering and Competitivness in Post-Communist Europe

Dňa 21.-22.4.2016 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, organizovaná Katedrou politológie a európskych štúdii. Jej témou bol „Electoral Engineering and Competitivness in Post-Communist Europe“, pričom program bol rozdelený do štyroch diskusných panelov zameraných okrem iného tiež na stratégie politických strán, volebné správanie v kontexte médií či špeciálny panel doktorandov , ktorého témou boli parlamentné voľby na Slovensku.

Prvý deň začal slávnostným otvorením konferencie, pri príležitosti ktorého predniesli svoj príhovor Aaron Walter, Ph.D., PhDr. Viera Žúborová, Ph.D., JUDr. Marcel Vysocký, PhD. v zastúpení rektora a Martin Kastler, M.A. v mene nadácie Hanns Seidel Stiftung, ktorá bola sponzorom celej konferencie. Účastníci tak mali následne v priebehu dvoch dní možnosť vypočuť si zaujímavé príspevky z danej oblasti priamo od uznávaných odborníkov z Českej republiky, Litvy, Rumunska, Bosny a Hercegoviny či zo Slovenska. Po skončení prvého konferenčného dňa, ktorého súčasťou bol okrem slávnostného zahájenia aj prvý panel, boli všetci účastníci pozvaní na recepciu spojenú s večerou a príjemným posedením v jednej z trnavských vínnych pivníc. Druhý deň pokračoval zvyšnými panelmi, pričom všetky boli obohatené o plodné diskusie, ktoré možno považovať za zaujímavé reflexie podnecujúce ďalšiu vedeckú prácu v tejto oblasti. Ďakujeme všetkým organizátorom ako aj účastníkom za príjemnú atmosféru počas celého priebehu konferencie a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.

 

Fotogaléria

02.05.2016