Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Stretnutie so zástupcami zahraničných univerzít

Dňa 31. mája 2016 sa na Fakulte sociálnych vied UCM uskutočnilo stretnutie so zástupcami zahraničných univerzít – profesorom Andrzejom Krynskim, rektorom Polonia Univerzity v Czenstochovej v Poľsku a profesorom Nikolajom Palinčakom, dekanom Fakulty medzinárodných vied Užhorodskej národnej univerzity na Ukrajine. Stretnutia sa zúčastnil aj profesor Ivan Zimomrja z Ukrajiny a FSV zastupovali PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. prodekan pre vedu a výskum, PaedDr. Monika Orlíková, PhD. prodekanka pre sociálne záležitosti a vzťahy so študentmi a PhDr. Edita Poórová, prodekanka pre zahraničné vzťahy. Zástupcovia zahraničných univerzít majú záujem o nadviazanie vzťahov nielen na úrovni fakulty, ale aj na úrovni univerzity. Spolupráca je možná v oblasti vedy a výskumu, ERASMUS mobility, publikačnej činnosti a pod. Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére a preto veríme, že vznikne spolupráca na konkrétnych projektoch.

 

Fotogaléria

 

01.06.2016